Psalm 85

Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.
U bent uw land genadig geweest, HEER,
U keerde het lot van Jakob ten goede,
nam de schuld van uw volk weg
en bedekte al zijn zonden. sela
U bedwong uw woede
en wendde u af van uw brandende toorn.
God, onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons.
Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren,
verbolgen zijn van geslacht op geslacht?
Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in U verheugen.
Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.
Ik wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!
Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
trouw en liefde omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
trouw bloeit uit de aarde op,
recht ziet uit de hemel toe.
De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
Het recht gaat voor God uit
en baant voor Hem de weg.

Psalm 85

Swanson - Psalm 85

Bij deze psalm moest ik direct denken aan een kunstwerk van John August Swanson (Psalm 85, 2003).

Zijn stijl is kleurrijk (spreekt hoop uit) en eenvoudig (iedereen kan de boodschap begrijpen).
Elke regel uit de psalm spreekt tot je wanneer je het schilderij bekijkt.
In dit simpele beeld valt enorm veel te ontdekken!
Swanson heeft meer ‘Bijbelse’ kunst op zijn naam staan, en deze schilderijen eens te bekijken is zeker de moeite waard.
~Carolina