Het Pinksterfeest is ook het feest van de kerk en haar zending. De Presbyteriaanse Kerk is één van de grote protestantse kerken in Ghana. Haar theologische trainingscentrum in Noord-Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk opgericht in Tamale.

Hier worden zowel betaalde als vrijwillige voorgangers en jeugdleiders opgeleid voor de kerken in Noord-Ghana. Naast bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam en over omgaan met conflicten. Zo’n gedegen opleiding is belangrijk, opdat het Evangelie op een passende manier verkondigd en gedaan wordt.

De bijdragen die deelnemers zelf betalen zijn niet kostendekkend. Daarom blijft steun vanuit Nederland belangrijk. Vandaag delen wij onze gaven voor dit belangrijke werk.