Zondag 13 maart: Help de diaconie helpen

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat is belangrijk werk, zeker in een tijd waarin veel kerkleden wat ouder en vaak ook nog druk bezet zijn. Daardoor kunnen wij minder vaak als vrijwilliger-van-de-kerk actief zijn. En zeg nou zelf, ook onze eigen, gemotiveerde diakenen kunnen veel, maar niet alles.

Een gift voor dit collectedoel is de moeite waard, zeker als je geeft om de (diaconale) aanwezigheid van de kerk in onze maatschappij. Trouwens, zelf ‘iets diaconaals’ doen is altijd goed, hoe klein ook. Dus geef voor dit werk dat door andere wordt uitgevoerd. En voed je eigen motivatie om te delen en om te zien naar de naakte, hongerige, gevangene, dorstige, de vreemde, zieke. Het is je naaste, je medemens.