Zondag 6 maart: wij helpen Oekraïne

Het nieuwe tv-programma ‘Nederland geeft thuis’ is vanaf woensdag 16 maart elke werkdag om 19.00 uur te zien op NPO2. Het programma is een samenwerking van KRO-NCRV met Kansfonds en Kerk in Actie, en wil Nederland inspireren om ook thuis te geven voor mensen zonder thuis.

Collecte op 6 maart
Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Vandaag is de derde collecte bestemd voor noodhulp. Help mee!

Onze Kerk in Actie staat in nauw contact met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne. Kerk in Actie maakt

ook deel uit van de samenwerkende hulporganisaties – Giro555, die morgen in Nederland actievoeren. Meer informatie? Klik hier

We kunnen doneren, we kunnen en moeten ook bidden:

Gebed
God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hun moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. In Jezus’ naam, Amen

Gesprek
Misschien leidt deze verschrikkelijke toestand tot vragen of zorgen bij je (klein)kind. Praat erover! Hier vind je handvatten voor een gesprek met kinderen. En mogelijk leidt deze werkvorm tot een goed gesprek met jongeren.


Bericht van de diaconie:
Zeer verheugd was de Diaconie van de NoorderLichtgemeente over de collecte van afgelopen zondag 6 maart 2022. De fysieke collectes in de mandjes, via de Givt en overmaking op de bankrekening heeft een bedrag voor Oekraïne van € 2732,50 opgebracht. De Diaconie van de NLg heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 4000,00. Wij zijn als NoorderLichters vooruitgelopen op de gezamenlijke collecte Zeist-breed die zondag 13 maart gehouden gaat worden, maar als Diaconie zullen wij onze Oekraïne-collecte mee laten tellen bij de totale opbrengst.

Bericht van Kerk in Actie:
KiA vermeldt updates over de hulpverlening in Oekraïne en in de buurlanden.
Kijk hier voor informatie over wat je in Nederland kunt doen.