40dagentijd: ‘Alles komt goed?!’

De 40dagentijd is van oudsher een tijd om te versoberen en te bezinnen. Een tijd om in jezelf keren en tot jezelf komen. Een tijd om even af te remmen en op zoek te gaan naar God in jouw bestaan. Tegelijk moeten we ons oog naar buiten richten, zien wat nodig is en betrokken zijn op onze naasten, onze samenleving, onze leefomgeving, onze wereld. Gods wereld.

In de weken naar Pasen geven we wekelijks een impuls om met aandacht naar buiten te kijken en iets te doen. We sluiten aan bij het thema dat onze landelijk kerk ons aanreikt: ‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden.

Door er voor elkaar te zijn, geven we samen de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt.

Commissie voor zending & werelddiaconaat

PS: 40 dagen iets meer betrokken en met elkaar verbonden zijn? Volg ons eigen 40dagenblog of schrijf er zelf aan mee!