Advent 4 – Oeigoeren in Zeist

Wijkpredikant Roel Bosch schreef als aankondiging van het bezoek van onze ‘nieuwe buren’ aan onze kerk:

“Ze klopten op de deur van de NoorderLichtkerk: de vereniging van Oeigoerse mensen in Zeist. Hun gebouw is niet ver van onze kerk, en ze willen graag als buren kennis maken. Na een eerste contact volgde gesprek. We nodigden hen uit om een keer bij ons in de dienst te komen en kennis te maken met wie dat wil. Het komt net zo uit dat we tot een afspraak kwamen op de zondag dat de nacht het langst is, 19 december. Dat past ook wel bij de situatie van hun familieleden en vrienden in China. De wereld is zo groot, er is zoveel pijn; dat past niet allemaal in ons hart. Maar de klop aan de deur willen we horen. Hoe verschillend we ook zijn, zelfs in geloof.”

Er wordt in de media veel aandacht gegeven aan de ‘Oeigoerse kwestie’. Onderdrukking, dwangarbeid, heropvoeding, repressie. De onmacht en ook onwil van veel regeringen om te protesteren tegen China. Wij kunnen als individu of als christelijke gemeente niet veel verandering brengen. Maar wat we wel kunnen is ons laten informeren, meeleven, sympathie tonen en onze nieuwe buren welkom heten.

  • Het levensverhaal van ‘buurman’ Abdulaziz Abulqasim vindt u hier
  • In alle landelijke kranten wordt regelmatig geschreven over de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in China, bijvoorbeeld in Trouw
  • En ook Amnesty International bouwt aan een dik dossier

We hopen in het voorjaar van 2022 met gemeenteleden een ’tegenbezoekje’ af te leggen in het Oeigoerse educatiecentrum SEOTEC aan de Van Reenenweg. Dat richt zich op het verspreiden van de kennis over de  bedreigde Oeigoerse cultuur en het behoud daarvan. Van groot belang voor de Oeigoerse generatie die in Nederland opgroeit. Want je kunt pas ergens heen als je weet waar je vandaan komt!


Hieronder hoor en zie je onze nieuwe buren, tijdens de kerkdienst op 19 december 2021