Rondom de vieringen

Zondag 27 februari, op de drempel van de Veertigdagentijd lezen we verder in Johannes 11: 45-54.
Daarnaast lezen we uit Ezechiël 37: 15-28. In de teksten voor deze zondag gaat het op verschillende manieren over eenheid en afgesplitst zijn, over verdeeldheid en verbondenheid.

Voorganger ds. Fia oomen
Muziek Jan Meurs en Fred Manschot