Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via christelijke partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Zo kunnen vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen doordat ze eten en drinken krijgen aangeboden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen.

Of er is zorg en begeleiding voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. En uit de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

Nadat de herders en wijzen de pasgeboren Jezus hadden begroet en geëerd en weer vertrokken waren, moesten Jozef en Maria met hun baby vluchten, om zijn leven te beschermen. Daarom verbinden wij ons met de vele kinderen die gevlucht zijn en in kampen in Griekenland verblijven.

Laten wij bidden (en werken):

Gezegend zijt gij onze God,
Schepper van al wat leeft, uit uw milde hand hebben wij alles ontvangen.
Aan u dragen wij alle mensen op van goede wil.

Wij bidden voor mensen die op de vlucht zijn, in het bijzonder voor hen die verblijven in de kampen op de Griekse eilanden.
Geef dat er mensen zijn die goed voor hen zorgen, naar lichaam en geest.
Geef dat er mensen zijn die hun verantwoordelijkheid nemen zodat mensen verder kunnen op weg naar gerechtigheid, veiligheid en vrijheid in Europa.
Geef wijsheid en kracht aan politici en bestuurders zodat zij humaniteit boven economisch belang stellen.
Geef dat er begrip is in plaats van angst voor hen die anders zijn.

Stort uw geest uit over al uw mensenkinderen,
zodat er troost en bemoediging is voor hen die lijden,
zodat er moed is voor hen die politieke verantwoordelijkheid dragen,
zodat er eenheid in verscheidenheid groeit,
omdat wij allen kinderen van U onze schepper zijn, zusters en broeders van elkaar, binnen de grote mensenfamilie over heel de aarde.

Amen

Door: Martin Schneeberger, Nederlands priester op Lesbos

Kinderen in Griekse vluchtelingenkampen

Op kerstavond en 1e Kerstdag vragen we aandacht voor de kinderen die in Griekse vluchtelingenkampen verblijven. De collecte is tijdens beide kerstvieringen voor dit doel bestemd. Er is een actiekrant beschikbaar, die u gratis thuis kunt ontvangen. Vraag dit Geef Licht Magazine aan via ciezw@noorderlichtgemeente.nl of 0644 850 965 en het komt in de bus.

Wijkpredikant Roel Bosch schreef als aankondiging van het bezoek van onze ‘nieuwe buren’ aan onze kerk:

“Ze klopten op de deur van de NoorderLichtkerk: de vereniging van Oeigoerse mensen in Zeist. Hun gebouw is niet ver van onze kerk, en ze willen graag als buren kennis maken. Na een eerste contact volgde gesprek. We nodigden hen uit om een keer bij ons in de dienst te komen en kennis te maken met wie dat wil. Het komt net zo uit dat we tot een afspraak kwamen op de zondag dat de nacht het langst is, 19 december. Dat past ook wel bij de situatie van hun familieleden en vrienden in China. De wereld is zo groot, er is zoveel pijn; dat past niet allemaal in ons hart. Maar de klop aan de deur willen we horen. Hoe verschillend we ook zijn, zelfs in geloof.”

Er wordt in de media veel aandacht gegeven aan de ‘Oeigoerse kwestie’. Onderdrukking, dwangarbeid, heropvoeding, repressie. De onmacht en ook onwil van veel regeringen om te protesteren tegen China. Wij kunnen als individu of als christelijke gemeente niet veel verandering brengen. Maar wat we wel kunnen is ons laten informeren, meeleven, sympathie tonen en onze nieuwe buren welkom heten.

  • Het levensverhaal van ‘buurman’ Abdulaziz Abulqasim vindt u hier
  • In alle landelijke kranten wordt regelmatig geschreven over de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid in China, bijvoorbeeld in Trouw
  • En ook Amnesty International bouwt aan een dik dossier

We hopen in het voorjaar van 2022 met gemeenteleden een ’tegenbezoekje’ af te leggen in het Oeigoerse educatiecentrum SEOTEC aan de Van Reenenweg. Dat richt zich op het verspreiden van de kennis over de  bedreigde Oeigoerse cultuur en het behoud daarvan. Van groot belang voor de Oeigoerse generatie die in Nederland opgroeit. Want je kunt pas ergens heen als je weet waar je vandaan komt!


Hieronder hoor en zie je onze nieuwe buren, tijdens de kerkdienst op 19 december 2021

In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders
na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisate, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren
samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van
papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze
leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren.

Steun dit werk via de collecte in onze kerk. Meer lezen of rechtstreeks bijdragen? Dat kan hier.

Bij de collecte van Advent 2:

Je bent 7 jaar oud en gisteren vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel verhuisd naar azc Almere. De reis ervoor was lang. Hoe lang je hier zal blijven? Geen idee. Alles is nieuw en vreemd. Het overkomt jaarlijks vele jonge vluchtelingen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug, maar ook hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.

De Vrolijkheid – voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zo wordt wat licht, hoop en uitzicht gebracht in een wereld waarin de dagen eentonig zijn en veel geduld hebben noodzakelijk is om te overleven.

Met de opbrengst van de eerste collecte steunen wij deze Vrolijkheid. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via onze diaconie, NL47 INGB 0007 1283 83. Vermeld ‘Vrolijkheid’. Meer informatie is hier te vinden.
Van harte aanbevolen!