Rondom de vieringen


Zondag 7 november. Er wordt tot aan de eerste Advent op zondag 28 november, nog gelezen uit het Johannes–evangelie.
Hoofdstuk 10 vraagt een aantal zondagen de aandacht. Het gaat daarin over de stal, de schapen, de (goede) herder tegenover de huurling die
geen hart heeft voor zijn schapen en over de wolf die de kudde uiteenjaagt.
Die kudde is beeld voor een zeer gemêleerd gezelschap. Kortom, de metaforen van het herdersleven buitelen over elkaar heen. Rondom Jezus en ook
rond sommige profeten hangt de geur van de stal, van schapen en geiten.
De eerste zes verzen komen aan bod, een gelijkenis ‘Volg de herder’ zou er boven kunnen hij bedoelde’, Johannes 10:6.

ds. J.J.A. Doolaard,
Odijk