Rondom de vieringen

Oecumenische viering zondag Trinitatis, 30 mei

Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk deze uitgebreid op het Zusterplein te vieren.