Rondom de vieringen

Zondag 29 november, de eerste
zondag in de adventsperiode. “Wat
is het donker, het lijkt wel nacht!”
De tijd van Advent begint als de
dagen kort zijn en de nachten
machtig lijken. Daarin sluiten ze
aan bij de donkerte van november.
En ze zingen van licht, toch, met
Psalm 85: ‘Dan mag uw land onder
uw glimlach liggen.’ De glimlach
van God, die zoeken we, die is
aanstekelijk ook. Met lezingen uit
Jesaja 63: 19b-64:8 en Marcus 13:
24-37.