Rondom de vieringen

Oecumenische viering zondag Trinitatis, 30 mei

Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk deze uitgebreid op het Zusterplein te vieren.

Avondgebeden.

Koffieochtenden

Geen spreker op de eerste koffieochtenden.

Bijpraten en elkaar in levenden lijve ontmoeten na zo’n lange tijd van thuis zitten. We hebben elkaar vast genoeg te vertellen.  Woensdag 8 juli is de eerste bijeenkomst, de tweede is bij uitzondering op DINSDAG

14 juli. Daarna is het weer elke keer op woensdag. U bent welkom van 10-12 uur in de Shalomzaal. Net als voor een kerkdienst moet u zich van tevoren opgeven. Dat kan bij Deli Greydanus (6956044) of Carla Valstar (8781544). Als u zich al heeft opgegeven, hoeft u niets te doen.