Rondom de vieringen

Zondag 29 november, de eerste
zondag in de adventsperiode. “Wat
is het donker, het lijkt wel nacht!”
De tijd van Advent begint als de
dagen kort zijn en de nachten
machtig lijken. Daarin sluiten ze
aan bij de donkerte van november.
En ze zingen van licht, toch, met
Psalm 85: ‘Dan mag uw land onder
uw glimlach liggen.’ De glimlach
van God, die zoeken we, die is
aanstekelijk ook. Met lezingen uit
Jesaja 63: 19b-64:8 en Marcus 13:
24-37.

Avondgebeden.

Koffieochtenden

Geen spreker op de eerste koffieochtenden.

Bijpraten en elkaar in levenden lijve ontmoeten na zo’n lange tijd van thuis zitten. We hebben elkaar vast genoeg te vertellen.  Woensdag 8 juli is de eerste bijeenkomst, de tweede is bij uitzondering op DINSDAG

14 juli. Daarna is het weer elke keer op woensdag. U bent welkom van 10-12 uur in de Shalomzaal. Net als voor een kerkdienst moet u zich van tevoren opgeven. Dat kan bij Deli Greydanus (6956044) of Carla Valstar (8781544). Als u zich al heeft opgegeven, hoeft u niets te doen.