Pasen 2020: maak kansen voor kinderen in India

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens de 40dagentijd en het Paasfeest. Vandaag staan we op voor goede onderwijskansen voor ‘onaanraakbaren’ in India

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Hoewel het kastenstelsel formeel is afgeschaft, is de praktijk vaak anders. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.

Dat raakt ook ons, want de boodschap van het Paasfeest is dat je vrij bent om je eigen, goede weg te gaan. Sta op en help mee! Deel uw gaven via het spaardoosjes thuis, via een overmaking naar de diaconie (IBAN NL47 INGB 0007 1283 83, vermeld ‘Dalit’) of Givt-gift in de collecte.

Meer informatie in de flyer.


Voor jong en oud: een filmpje met uitleg over het Paasfeest