Zondag 5 april: jongeren en het Paasverhaal

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Deze week staan we op voor onze eigen jongeren.

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

Dit jaar is alles anders en zal het spel niet gespeeld worden. Toch blijft deze vorm van ‘vertellen’ belangrijk genoeg om er in te investeren. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken? Deel via het 40dagentijd-spaardoosje, of maak een gift over naar de Diaconie van de NoorderLichtgemeente, IBAN NL47 INGB 0007 1283 83 (vermeld ‘zondag 6 / Jongeren en Paasverhaal’).

Meer informatie in de collecteflyer. Een onlinevariant organiseren? Klik hier.


Voor jong en oud een filmpje met uitleg over Pesach en Pasen