40dagentijd 2020: waar laat ik de opbrengst van mijn spaardoosje?

Heeft u ook gespaard in de 40dagentijd? Wat jammer dat het spaardoosje dit jaar niet tijdens een kerkdienst kan worden ingeleverd! Maar de opbrengst kunt u gelukkig wel afdragen: maak het gespaarde bedrag over naar IBAN NL47 INGB 0007 1283 83 (Diaconie NoorderLichtgemeente). Die verzamelt de bedragen en maakt de opbrengst over naar Kerk in Actie. Kerk in Actie zorgt er dan weer voor dat alle in de 40dagentijd genoemde doelen, een eerlijk aandeel krijgen.

Veel dank voor het mee-doen! O ja: naar boven afronden mag 😉

Commissie Zending & Werelddiaconaat NLG

Pasen 2020: maak kansen voor kinderen in India

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens de 40dagentijd en het Paasfeest. Vandaag staan we op voor goede onderwijskansen voor ‘onaanraakbaren’ in India

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Hoewel het kastenstelsel formeel is afgeschaft, is de praktijk vaak anders. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.

Dat raakt ook ons, want de boodschap van het Paasfeest is dat je vrij bent om je eigen, goede weg te gaan. Sta op en help mee! Deel uw gaven via het spaardoosjes thuis, via een overmaking naar de diaconie (IBAN NL47 INGB 0007 1283 83, vermeld ‘Dalit’) of Givt-gift in de collecte.

Meer informatie in de flyer.


Voor jong en oud: een filmpje met uitleg over het Paasfeest

Zondag 5 april: jongeren en het Paasverhaal

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Deze week staan we op voor onze eigen jongeren.

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

Dit jaar is alles anders en zal het spel niet gespeeld worden. Toch blijft deze vorm van ‘vertellen’ belangrijk genoeg om er in te investeren. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken? Deel via het 40dagentijd-spaardoosje, of maak een gift over naar de Diaconie van de NoorderLichtgemeente, IBAN NL47 INGB 0007 1283 83 (vermeld ‘zondag 6 / Jongeren en Paasverhaal’).

Meer informatie in de collecteflyer. Een onlinevariant organiseren? Klik hier.


Voor jong en oud een filmpje met uitleg over Pesach en Pasen