Rondom de vieringen

Zondagmorgen om 10.00 uur is er dienst in de NoorderLichtgemeente. Met enkele gemeenteleden, voorganger Roel Bosch en pianist Thera Klaassen houden we een viering die u thuis kunt meemaken. Het zal, anders dan gepland, geen dienst van Schrift en Tafel zijn, maar we delen wel het verhaal van Jezus die brood en beker deelde met zijn vrienden.

Zondag 29 maart, de Bootgroep doet mee, de groep gemeenteleden en gasten die elke maand samen de verhalen over Jezus delen. Ieder van hen met eigen mogelijkheden en beperkingen. We lezen over Petrus die zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22: 54-62. Sabine Geerlof-van de Zande is onze organist. Ze is kerkmusicus, woont in Utrecht, en is bereid om lege plaatsen in ons rooster in te vullen. Dank! In de avond  is er om 19.30 uur een Taizéviering.