Rondom de vieringen

Zondag 19 april lezen we uit Exodus 15:1-20 en Lucas 24:13-35.
We lopen mee naar Emmaüs met, ja met wie eigenlijk? Elizabeth van Deventer, onze stagiaire van een paar jaar terug, gaat voor.

Zondag 26 april, er zijn nog geen gegevens bekend, volg de site.

Zondag 3 mei, we raken aan de verjaardag van de bevrijding van Nederland, 75 jaar eerder. Het leesrooster biedt daar Exodus 17:8-16 aan, naast Johannes 10:1-10, over de Goede Herder. Mozes die met moeite zijn volk zegent, Amalek, de verbeelding van het kwaad in de Bijbel dat oprukt, het zijn beelden die ons verder kunnen helpen.