Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Vandaag staan we op voor de toekomst van straatmeiden in Ghana.

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. De grote stad trekt als een magneet, maar ook daar is het bestaan vaak hard en rauw. Kijk naar Joyce, die in de stad terecht kwam.

Vandaag vragen wij u om op te staan en in beweging te komen. Met uw bijdrage wordt aan meer meiden zoals Joyce de kans op een betere toekomst gegeven door een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meiden zoals Joyce: dank u wel!

Hier meer info en een kleurplaat

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen.

Deze week is uw gift in de collecte voor diaconale vakantieweken. Zij zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. De diaconale vakanties van hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip.

Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Doe mee en Sta op!

U kunt uw gift doen via het rekeningnummer van de diaconie van de Noorderlichtgemeente Zeist NL47 INGB 0007 1283 83 of via de eerste collecte bij de GIVT App. Alvast hartelijke bedankt voor uw bijdrage.

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Vandaag staan we op voor burgers in Zuid-Soedan. Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Sudanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer

De helft van de 12 miljoen Zuid-Sudanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Sudanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Doe mee, via een gift bij de derde collecte en ‘Sta op!’

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier

Op 17 maart is de derde en laatste avond ‘groene theologie’. Kan de mens als rentmeester de boel besturen? Of moeten we nu echt anders gaan kijken? We lezen, onder andere Kune Biezeveld en andere theologen van deze tijd. En sluiten af met Vrouwe Wijsheid, uit de Bijbelboeken Spreuken, Sirach en Wijsheid. Aanvang 20.00 uur in de Thomaszaal.

Bonhoeffer – Wie ben ik?

Theatervoorstelling over de prijs van de vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.

Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet en overgave aan zijn ouders, zijn vriend en zijn verloofde. Aan het eind van zijn leven kwam hij ook tot dichten.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij componeert en improviseert een tegenstem. Ook zij zal als zijn verloofde Maria onbereikbaar nabij zijn.

 

Plaats: Kerk van de Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12

Datum: vrijdag 20 maart 2020

Tijd: 20 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

De voorstelling duurt 1 uur, er is geen pauze

Toegang: vrij; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten

Op dinsdag 10 maart houdt de NoorderLichtgemeente haar gemeentemiddag. Iedere bezoeker van onze gemeente is met een kennis, buur, vriendin of vriend, van harte welkom in de Shalomzaal, voor ontmoeting, gesprek en een maaltijd.

Het jaarthema van de NoorderLichtgemeente is ‘Reisgenoten’. Als kerkleden zijn wij reisgenoten, maar er zijn zoveel meer manieren waarop we langer of korter met elkaar meereizen, even samen oplopen. Deze bijeenkomst staat in het teken van die reisverhalen. Een aantal gemeenteleden vertellen een reisverhaal, over reisgenoten of over ontmoetingen tijdens een reis of gewoon hier in Zeist.

Aanvang vanaf 14.45 uur, net wat eerder dan u gewend bent. Rond 15.15 uur begint het programma, en komen de verhalen. Daarna is er een pauze. Geïnspireerd door de verhalen kunnen we na de pauze reisverhalen of verhalen over verrassende ontmoetingen uitwisselen.
Rond 16.45 uur is er een drankje en gesprek met wie u al wel of nog niet kent.

Welkom, ook voor de afsluitende maaltijd rond 17.15 uur. Graag opgave hiervoor bij Dick Rijks, 692 46 01 of  dick.rijks@ziggo.nl of collectezak. Een eigen vrije bijdrage tussen de € 7,50 en €10 is welkom. Wilt u hulp bij vervoer, of juist helpen bij vervoer? Geef dat dan ook gerust door, met naam en adresgegevens natuurlijk. Namens de voorbereidingscommissie,

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Niet iedereen weet de weg naar Jezus Christus te vinden. Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Doe mee, via een gift bij de eerste collecte en Sta op!

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier

Reisgenoten is ons jaarthema: maar wat als je het soms bijna niet lukt om te reizen, als je lijf niet wil, of je kunt je er niet toe brengen om zelfs maar op te staan? En lijkt dat soms niet op hoe is het in onze geloofsreis? Maar ook: wat is het dan, dat je toch vooruit helpt, en misschien zelfs raakt? Marleen B. Berg heeft vanuit eigen ervaring daar een serie fotobeelden gemaakt, en daar teksten bij geschreven. De beelden hangen deze veertigdagentijd in de Shalomzaal, de teksten liggen op een tafel om te kunnen lezen.

Tijdens de avonden over Bonhoeffer zullen er telkens één of een paar gekozen worden die passen bij wat die avond ter sprake komt. Zie daarvoor het stukje over die avonden.

Op 18 maart zal Marleen meer vertellen over wat er voor haar achter deze beelden zit, hoe zij de teksten leest, en kunt u met haar in gesprek gaan hierover.

datum: 18 maart 2020

plaats:  Noorderlichtkerk

tijd: 19.45 – 21.30 u.