Sta op! is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Help kwetsbaren in de samenleving bij te staan en op te laten staan. Zo is er een trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filipijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Doe mee, via een gift bij de eerste collecte en Sta op!

De collecte wordt afgekondigd door Tineke van der Stok, die onlangs de Golfstaten bezocht. Na afloop van de dienst, is er in de Thomaszaal gelegenheid Tineke te ontmoeten, mee te leven en je te laten informeren.

Meer achtergrondinfo vind je hier.

Terugblik
Met een klein gezelschap praatten we na afloop van de dienst na met Tineke. Haar presentatie is hier te lezen en te zien.

Dit jaar duurt de 40dagentijd van 26 februari tot Pasen, op 12 april. Vanouds zijn de zes weken tussen Carnaval en Pasen een tijd van inkeer en bezinning. Vanouds is dit ook een tijd van matig leven, en omzien naar de armen.

Over dat omzien naar de ander: in de kerk wordt wekelijks aandacht gevraagd voor een werelddiaconaal doel en wordt opgeroepen bij te dragen in de vorm van aandacht, gebed en geld. Thuis kun je bijvoorbeeld bij elke maaltijd de tafel van een extra bord en bestek voorzien, voor de ‘gast aan tafel’. In de kerk kun je een spaardoosje krijgen, waarin je elke dag een – symbolisch – bedrag kunt doen. Spaardoosjes worden tijdens de Paasviering ingezameld.

Zo delen wij onze gaven, in de kerk en thuis.

De tijd vliegt, daarom alvast een datum die u in uw agenda vrij kunt houden of misschien zelfs vrij kunt maken: dinsdag 10 maart is weer onze halfjaarlijkse gemeentemiddag – een middag om elkaar te ontmoeten. Reisgenoten is ons jaarthema, en deze middag gaat het om onze eigen reisontmoetingen. Deze middag is voor alle leeftijden, welkom! Dick Rijks en Marleen van den Berg.

Bezinnen met Bonhoeffer: gaat niet door

In verband met ziekte vervalt de serie ‘Bezinnen met Bonhoeffer’, op vijf donderdagen vanaf 27 februari. Wél zullen teksten van Bonhoeffer in de viering van Witte Donderdag, 9 april, een plaats krijgen.
Wie zich al opgaf heeft inmiddels bericht gekregen.

Op 18 februari is de 2e avond ‘groene theologie’. Hoe lezen we de Bijbel als het over de natuur, de schepping, gaat? Hoe gekleurd is onze manier van kijken? We verdiepen ons in een paar bekende Bijbelgedeelten. Aanvang 20.00 uur, Thomaszaal.

Was u/ Ben jij dit jaar ook van plan om iets extra’s te doen of te laten tijdens de 40-dagentijd?

Te laten zou bijvoorbeeld kunnen zijn: geen alcohol, geen Facebook, geen snoep.

Te doen zou kunnen zijn: Voortaan ergens op tijd aanwezig zijn, omzien naar elkaar.

Graag willen we 4 bijeenkomsten organiseren ter verdieping en om elkaar hierin te bemoedigen.

De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 20 uur tot 21:30 uur op:  17-2, 9-3, 23-3 en 6-4.

Locatie: bij een van de deelnemers thuis.

Opgave graag voor 10 februari en informatie bij Helenvanmourik@ziggo.nl of 06-37302680

“Vastenteam” Carla Valstar, Ingrid Vossebeld en Helen van Mourik

Op 16 februari gaan we weer wandelen. Per fiets of auto vertrekken we rond 11.45 uur vanuit de hal van de kerk naar onze start, ergens in een Zeister park of bos, rond 14.00 zijn we uitgewandeld. Neem je zelf je lunch mee, voor een stop halverwege? Voor ieder die van wandelen houdt is dit ook een leuke manier om weer eens met anderen onderweg te zijn. Zwijgend, pratend, kijkend. Samen zie en hoor je meer!