Vacature Kerkelijk Werker

De NoorderLichtgemeente heeft als kerkelijke werker in onze gemeente benoemd:

Aster Barkmeijer-Dirksen, uit Bilthoven.

Per 1 november begint ze. Ze zal vooral pastoraat gaan verzorgen, maar ook actief zijn in andere stukjes kerkenwerk. We heten haar welkom en hopen op een goede periode!

Ionaviering: ‘Gastvrij!’

Op zondag 27 oktober, 19.30 uur, is er een Ionaviering in de NoorderLichtkerk! Van harte welkom bij deze bijeenkomst met onverwachte elementen, bijzondere liederen en teksten, en ruimte voor ervaringen. In het thema sluiten we aan bij de Opgang van oktober: Gastvrij! De voorbereiders, Alex, Wilma, Marleen, Roel.

Een goede kennismaking met de bijzondere wereld van de oecumenische Ionabeweging, en de reis die zestien gemeenteleden in augustus 2020 naar Iona hopen te maken!