Nieuws! Er kwam een nieuwe uitgave van Taizéliederen uit, met meer en betere Nederlandse vertalingen. In deze viering zullen we er alvast een paar gaan zingen. Of horen. Want niets hoeft, je mag ook gewoon de muziek en de zang over en door je heen laten komen.. Er is muziek,
zang, stilte, gebed, Bijbellezing: Psalm 146 klinkt. Zondag 22 september, 19.30 uur, daarna ontmoeting met koffie en thee.

Vanaf startzondag 8 september gaan we op weg met ons nieuwe jaarthema ‘Reisgenoten’. Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af.
Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker. En we komen ook nog anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden… Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmaüsgangers verraste met zijn vragen.

We zijn welkom, vanaf de kerkdienst die om 10.00 uur begint, tot rond de klok van 14.00 uur. Er zal koffie en thee zijn, een maaltijd, en actie voor alle leeftijden. We sluiten ons samenzijn af met een eenvoudig moment van bezinning, lied en gebed.
Welkom!